Dziedziny usług prawnych


 • REPREZENTACJA KLIENTÓW PRZED SĄDAMI, URZĘDAMI ADMINISTRACYJNYMI ITP.
 • ADMINISTRACJA MAJĄTKU
 • ADMINISTRACJA MASY KONKURSOWEJ LUB INSOLWENCYJNEJPRAWO HANDLOWE

 • wszystkie rodzaje umów handlowych
 • prawo korporacji, w szczególności zakładanie spółek handlowych i przeprowadzanie zmian w nich
 • organizacja i prowadzenie zgromadzeń wspólników
 • fuzje i akwizycje
 • transakcje papierami wartościowymi
 • weksle
 • analizy prawne


PRAWO CYWILNE

 • wszystkie rodzaje umów cywilnych
 • prawo nieruchomości, w szególności przeniesienia własności budynków, działek, mieszkań i udzalów w spółdzielniach mieszkaniowych
 • zastawy nieruchomości
 • wynajem nieruchomoóci
 • kwestie współwłasności i wspólności majątkowej małżonków
 • prawo mieszkaniowe
 • ochrona dóbr osobistych
 • prawo spadkowe
 • analizy prawne


PRAWO PRACY

 • umowy pracy
 • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy
 • odszkodowania, renty


PRAWO RODZINNE

 • rozwód
 • kwestie władzy rodzicielskiej oraz kontaktu rodziców z dziećmi
 • alimenty dla dzieci i dorosłych


PRAWO KARNE

 • obrona oskarżonych
 • doradztwo w wszystkich kwestiach karnych
 • dochodzenie roszczeń poszkodowanych w procesie karnym i wobec zakładów ubezpieczeniowych


PRAWO UPADŁOŚCIOWE I INSOLWENCYJNE


PONADTO

 • deponowanie sum pieniężnych
 • uwierzytelnianie podpisów
 • transakcje i doradztwo w prawach nieruchomości
 • usługi tłumacza przysięgłego z języka czeskiego na polski i wice versa
 • kopiowanie dokumentów
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je: www.cak.cz
mail